SHOP LIST

Hokkaido

 • DAIMARU Sapporo
  4-7, Kita Gojyo Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido, 060 - 0005
  011-241-5376

Miyagi

 • Perfumerie Sukiya SELVA
  1-4-1 2F, Izumi Chuo, Izumi-ku, Sendai City, Miyagi Pref, 981-3133
  Tel : 022-371-0135
 • Perfumerie Sukiya Ichibancho
  3-6-11, Ichiban Town, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Pref, 980-0811
  Tel : 022-221-5588
 • Perfumerie Sukiya S-PAL
  1-1-1 1F, Chuo , Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Pref, 980-0021
  Tel : 022-214-3777